Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

LingVaria 2009, nr 8

Księgarnia Akademicka, 2009
LingVaria;
Stron: 272
Dział:
ISBN: LV20092

 

Księgarnia Akademicka, 2009

LingVaria;

Dział:

Stron: 272

ISBN: LV20092

SPIS TREŚCI:

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Agnieszka Kułacka: Procedura weryfikacji prawa Kryłowa

POLSZCZYZNA WSPÓŁCZESNA

Jan Fellerer: Granica między składnią a słowotwórstwem. Kilka uwag o stronie w języku polskim
Emilia Kubicka: Odbicie języka czy jego projekcja? Kilka uwag o Wielkim słowniku frazeologicznym języka polskiego Piotra Müldnera-Nieckowskiego
Tomasz Nowak: Semantyka i składnia czasownika ODKRYĆ
Renata Przybylska: Dwie rodziny frazeologiczne z komponentem kapelusz

POGRANICZE JĘZYKÓW

Michał Głuszkowski: Znaczenie prestiżu języka a pokoleniowe zróżnicowanie poziomu interferencji w polszczyźnie staroobrzędowców w warunkach rosyjsko-polskiego bilingwizmu z dyglosją
Halina Karaś: Kresowe cechy fonetyczne w polszczyźnie standardowej uczniów polskich szkół średnich na Litwie
Elżbieta Koniusz: Sytuacja języka polskiego na Litwie na początku XX wieku w świetle powieści Unia Józefa Weyssenhoffa
Jolanta Mędelska: Słownictwo północnokresowe odzwierciedlone w opowiadaniu z czasów wojny (1919-1923)
Koji Morita: Wokół imiesłowu przysłówkowego uprzedniego na -(w)szy w polszczyźnie północnokresowej
Dorota Paśko: Wpływ rosyjskiej gwary na system fleksyjny polszczyzny staroobrzędowców w ośrodku augustowskim

Z PRZESZŁOŚCI POLSKIEGO JĘZYKOZNAWSTWA

Henryk Ułaszyn: Jan Baudouin de Courtenay. Charakterystyka ogólna uczonego i człowieka (1845-1929) [reprint]
Marian Kucała: Profesora Stanisława Urbańczyka życie w miłości do wiedzy
Maria Malec: Witold Taszycki (1898-1979)
Walery Pisarek: Zenon Klemensiewicz - w czterdziestolecie śmierci
Maria Papierz: Jan Baudouin de Courtenay i Słowacy

DEBIUTY NAUKOWE

Małgorzata Kilar: O polszczyźnie listów Szymona Dowkonta do Teodora Narbutta (na przykładzie fonetyki, fleksji i składni)
Barbara Mitrenga: Nazwy zmysłu smaku w języku polskim
Marek Pandera: E-syntaksa, czyli próba charakterystyki syntaktycznej języka pogawędek internetowych

KRONIKA

Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Jadwigi Kowalikowej
Konferencje i sesje naukowe
Doktoraty z językoznawstwa na Wydziale Polonistyki UJ w r. akad. 2008/2009
Ukazały się drukiem w środowisku krakowskim
Renata Przybylska: Nowe czasopismo językoznawcze
Zobacz też inne numery czasopisma LingVaria.

Zobacz też inne książki wydawnictwa z działu językoznawstwo.