Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Starożytny Izrael. Historiograficzne implikacje w rozwoju i upadku zjednoczonej monarchii

Mieczysław Tarasiuk

THE ENIGMA PRESS ZDZISŁAW JAN KAPERA, 2010
Stron: 285
Dział:
ISBN: 9788386110698
Wydanie drukowane
 

40,01 36,01

Pozycja dostępna

 

 "W latach pięćdziesiątych Yohanan Aharoni przedstawił argumenty, że zamiast podboju ziem przez Izraelitów, miało miejsce tzw. pokojowe przeniknięcie do Kanaanu. Do podobnego wniosku doszli również Albrecht Alt i Martin Noth. W toczonych sporach i dyskusjach na temat tej kwestii nie stawiano jednak pytania, czy Izrael zajął ziemię Kanaan siłą, czy przez pokojowe przeniknięcie, ale czy istnieje w ogóle dowód na istnienie tam narodu izraelskiego! Na szczęście stela faraona Merneptaha datowana na XIII wiek p.n.e. zawiera odniesienie do słowa Izrael z miarodajnym znakiem po tym słowie (wskazującym jakiego było ono rodzaju), określającym go jako naród. Odkrycie to wywołało wielkie poruszenie, o którym Hershel Shanks napisał następujące słowa: "Dzięki temu przypadkowemu odkryciu sir Flindersa Petriego, starotestamentowi minimaliści mogą odnieść zwycięstwo wśród wielu uczonych, którzy często czują się obrońcami historyczności, nie zważając przy tym w sposób oczywisty na wiele biblijnych  Opowiadań:.

 (fragment Wprowadzenia) Spis treści: Skróty bibliograficzne  /9 Wprowadzenie  /15 Rozdział I. Początki Monarchii Izraelskiej  /27 1. Wołanie ludu o króla  /30 2. Filistyńczycy i powstanie monarchii  /33 3. Dojście Saula do władzy  /37 4. Struktura relacji Pierwszej Księgi Samuela  /45 5. Zapowiedź króla w relacji Samuela  /46 6. Wojskowa kariera Saula  /48 7. Początki administracji  /52 8. Duchowe życie Saula  /53 9. Relacje Saula z Dawidem  /54 10. Ostatnia bitwa  /62 11. Abner i Iszboszet  /65 12. Chronologia wczesnej Monarchii Izraelskiej  /70 Rozdział II. Królestwo Dawida  /75 1. Starotestamentowe źródła  /77 2. Dwie niezależne i sprzeczne ze sobą tradycje  /83 3. Ucieczka przed Saulem  /90 4. Wygnanie i pobyt u Filistynów  /96 5. Panowanie w Hebronie  /99 6. Panowanie w Jerozolimie  /102 7. Wojny z Filistynami  /107 8. Arka Przymierza i Przybytek  /109 9. Problemy w chronologii życia Dawida  /112 10. Historiograficzne annały z czasów króla Dawida  /114 11. Wojny z sąsiadami  /127 12. Korona króla Amonitów  /137 13. Zasięg królestwa i próba przejęcia władzy przez Adoniasza  /149 14. Grobowiec Dawida  /153 15. Historiograficzne dokumenty z Bet Szemesz  /158 Rozdział III. Panowanie Salomona i podział Monarchii  /169 1. Źródła i zakres badań  /171 2. Chronologia podzielonej Monarchii  /176 3. Wczesne lata panowania  /182 4. Sen w Gibeonie  /185 5. Administracja  /187 6. Budowa Świątyni  /190 7. Port i flora morska  /193 8. Obfitość bogactwa  /199 9. Projekty budowlane  /202 10. Międzynarodowy handel  /206 11. Amonicka księżniczka  /207 12. Salomon i religia Izraela  /210 13. Ostatnie lata panowania  /214 14. Podział Monarchii i źródła informacji  /216 15. Chronologia królów Izraela i Judy  /219 16. Wyznaczenie daty absolutnej  /220 17. Trzy chronologiczne metody  /221 18. Data podziału zjednoczonego królestwa  /223 Zakończenie  /225 Bibliografia  /243 Tabele  /273 Mapy  /286