Publishing House
Proceed to the Publishing House

Postkomunistyczne reżimy niedemokratyczne

Jan Holzer, Stanislav Balik

Ośrodek Myśli Politycznej, 2009
Page(s): 237
Section:
ISBN: 9788360125670
 
 
 

 

Jan Holzer, Stanislav Balik

Ośrodek Myśli Politycznej, 2009

Section:

Page(s): 237

ISBN: 9788360125670

O książce:


Prezentowana książka to wynik wspólnego przeświadczenia obu jej autorów, iż badanie reżimów niedemokratycznych jest również i dziś interesującym, a nawet naglącym zadaniem nauk politycznych. Głównym impulsem do jej powstania było dążenie do sprawdzenia tezy, iż w wielu przypadkach odejście od ustrojów komunistycznych nie prowadziło do spełnienia postulatów demokracji, lecz tylko do niedoskonałej detotalitaryzacji lub wręcz do budowania nowych form niedemokratycznych. [...] Niemała część środowiska politologicznego po 1989 r. uległa po prostu, naszym zdaniem, błędnemu wrażeniu, że transformacja może (nawet musi!) dążyć w jednym kierunku - do demokracji. Rozwój wypadków w krajach obszaru postkomunistycznego zmierzał jednak najwyraźniej w innym kierunku. Daje/dawał on szereg dowodów na to, że niektóre reżimy nie przeszły fazy liberalizacji, lecz tylko fazę demokratyzacji; inne z kolei przechodzą od niedemokracji do niedemokracji. Błędne prognozy tych, którzy dali się zwieść pokusom prognostycznej funkcji politologii, obnażyły płytkość naszej wiedzy o istocie transformacji jako takiej. (ze Wstępu)