Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

LingVaria 2009, nr 7

Księgarnia Akademicka, 2009
LingVaria;
Stron: 272
Dział:
ISBN: LV20091
 
 
 

 

Księgarnia Akademicka, 2009

LingVaria;

Dział:

Stron: 272

ISBN: LV20091

Spis treści:


Krystyna Kleszczowa (Katowice): Profesor Irena Bajerowa doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego


Zagadnienia ogólne
Agnieszka Kułacka (Wrocław): Warunki zachodzenia prawa Menzeratha-Altmanna
Arkadiusz Rojczyk (Katowice: Długość czasu odsunięcia dźwięczności w języku polskim i angielskim. Badanie percepcji
Krystyna Waszakowa (Warszawa): Perspektywy badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej w świetle językoznawczych teorii kognitywnych
Hélene Włodarczyk (Paryż): Lingwistyka na polonistyce krajowej i zagranicznej w dobie filozofii informatyczno-logicznej


Polszczyzna współczesna
Magdalena Derwojedowa (Warszawa): Co można nosić na palcu, czyli dlaczego pendrak jest wtyką. O nazwach pamięci flash usb
Agnieszka Jawór (Katowice): Zmiany znaczeniowe związków frazeologicznych
Emilia Kubicka (Toruń): Z kretesem i na amen jako przysłówki limitatywne
Jarosław Łachnik (Warszawa): Podstawy metodologiczne gniazdowego opisu złożeń i ich roli w systemie słowotwórczym polszczyzny
Andrzej Moroz (Toruń): Parentetyczność imperatywnych form czasownika
Michał Wiśnicki (Warszawa): Derywacja prefiksalna wymienna w czasownikach polskich (w świetle danych gniazdowych)
Sebastian Żurowski (Toruń): Słyszeć i usłyszeć - parą aspektową?


Polszczyzna historyczna
Agnieszka Frączek (Warszawa): Siedemnastowieczny Polnisches Hand-Büchlein Jana Ernestiego. Próba charakterystyki leksykograficznej
Marceli Olma (Kraków): Językowe ekwiwalenty gestów w korespondencji małżeńskiej Heleny Pawlikowskiej
Agnieszka Słoboda (Poznań): Niejednorodne grupy apozycyjne w funkcji atrybutów przynależnościowych w średniowiecznej polszczyźnie


Językoznawstwo stosowane
Jadwiga Kowalik (Kraków): Dydaktyka języka ojczystego a glottodydaktyka. Podwójny wymiar edukacji językowej
Wojciech Strokowski (Kraków): Rozwój teorii (metodologii) składniowych a szkolne i uniwersyteckie nauczanie składni


Personalia
Aleksandra Cieślikowa (Kraków): Ewa Rzetelska-Feleszko 14 V 1932-22 II 2009
Zbigniew Rusek (Kraków): Profesor Kazimierz Polański 6 IV 1929-6 II 2009
Jan Godyń (Kraków): Józef Bubak w dziesięciolecie śmierci


Debiuty naukowe
Wojciech Górnaś (Warszawa): Antagoniści czy antagonisty? ...


Kronika