Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

LingVaria 2010, nr 9

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2010
Stron: 247
LingVaria, 9
Dział:
ISBN/ISSN: LV20101
Wydanie elektroniczne

Dostępne formaty plików to:

  • ebook online (format pliku *.swf Macromedia Flash)

    W celu poprawnego wyświetlenia ebooka niezbędny jest plugin Flash Player. Można go pobrać ze strony: http://www.macromedia.com/go/getflash/

11,00


 

Autor:

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2010

LingVaria, 9

Dział:

Stron: 247

ISBN/ISSN: LV20101

LingVaria 2010/1(9)
 
Spis treści:
 
ZAGADNIENIA OGÓLNE
 
Agnieszka Kułacka: Prawo Shermana
Marek Osiewicz, Krzysztof Skibski: Teoria determinizmu nieliniowego a perspektywy rozwojowe językoznawstwa
 
POLSZCZYZNA WSPÓŁCZESNA
 
Iwona Burkacka: O sufi ksach -ni(a) i -eri(a) w funkcji wykładników nazw miejsc
Hanna Jadacka: Neologizmy jako przedmiot opisu lingwistycznego (Na marginesie pracy E. Worbs, A. Markowskiego, A. Megera Polnisch -deutsches Wörterbuch der Neologismen. Neuer polnischer Wortschatz nach 1989)
Emilia Kubicka: Do ostatka i do reszty jako przysłówki limitatywne
Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil: O kategorii zaimka osobowego w Polskim Języku Migowym (PJM)
Jadwiga Stawnicka: Współdziałanie elementów kontekstu ze znaczeniem leksykalnym polskich czasowników inicjalnych
Magdalena Wanot: Vegetabilia versus Animalia. Gniazda i paradygmaty słowotwórcze nazw roślin i zwierząt
Sebastian Żurowski: Propozycja opisu wyrażeń o tzw. znaczeniu ogólnym
 
POLSZCZYZNA HISTORYCZNA
 
Jolanta Mędelska: Głogi, gnoje, grady, grochy - północnokresowe formy liczby mnogiej
Kinga Tutak: Dedykacja w świetle genologii lingwistycznej
 
DIALEKTOLOGIA
 
Justyna Kobus: Zmiany leksykalne w języku mieszkańców wielkopolskich wsi uwarunkowane czynnikami pozajęzykowymi (na przykładzie nazw cepów i ich części)
 
Z PRZESZŁOŚCI POLSKIEGO JĘZYKOZNAWSTWA
 
Marek Stachowski: Tadeusz Kowalski a sprawa jego niedoszłego wyjazdu na Uniwersytet Stambulski
Piotr Żmigrodzki: Z nieznanych kart historii polskiej leksykografi i: Słownik do Trylogji Ignacego Strycharskiego
 
DEBIUTY NAUKOWE
 
Sylwia Fabisiak: Przejawy imitacyjności w systemie gramatycznym Polskiego Języka Migowego
Ewa Kurowska: ŹŹródła materiału imienniczego w Bogactwach mowy polskiej Alojzego Osińskiego (na podstawie wybranych tomów)
Dagmara Płońska: Przekleństwa - uwarunkowania kulturowe. Uwagi wstępne
Łukasz Szałkiewicz: Chamy posły i zuchy doktory - głos w sprawie deprecjatywności
Dominika Woźna: Z problematyki opisu gwarowego słownictwa kulinarnego na przykładzie nazw zup w języku mieszkańców Bukówca Górnego (pow. Leszno)
 
KRONIKA
 
Konferencje, sesje, spotkania naukowe Wyróżnienia, awanse naukowe
Varia
Ukazały się drukiem w środowisku krakowskim