Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

LingVaria 2007, nr 3

Księgarnia Akademicka, 2007
LingVaria;
Stron: 230
Dział:
ISBN: LV20071

 

Księgarnia Akademicka, 2007

LingVaria;

Dział:

Stron: 230

ISBN: LV20071

LingVaria - czasopismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęcone zagadnieniom języka polskiego i polonistycznego językoznawstwa, jego historii i współczesności.


Spis treści:

POLSZCZYZNA WSPÓŁCZESNA

 • Hanna Jadacka: O hierarchizacji w słowotwórstwie i jej skutkach dla opisu systemu derywacyjnego (na marginesie książki Iwony Kaproń-Charzyńskiej Derywacja ujemna we współczesnym języku polskim. Rzeczowniki i przymiotniki)

 • Elinia Kubicka: Do oporu, do utraty tchu - trzy sposoby nazywania granicy czynności

 • Zofia Kubiszyn-Mędrala: Żeńskie nazwy tytułów i zawodów w słownikach współczesnego języka polskiego

 • Agnieszka Piela: Od frazeologizmu do derywatu


POLSZCZYZNA HISTORYCZNA

 • Aleksander Zajda: O geografii nazw staropolskich powinności feudalnych, danin i opłat i jej uwarunkowaniach


JĘZYK ARTYSTYCZNY

 • Justyna Winiarska: Liście podzwaniające śmiercią... sposoby konstruowania obrazów śmierci w poezji Haliny Poświatowskiej


DIALEKTOLOGIA

 • Anna Gliszczyńska: Germanizmy leksykalne południowej kaszubszczyzny (Na materiale książki Bolesława Jażdżewskiego Wspomnienia kaszubskiego "gbura")

 • Justyna Perkowska: Zróżnicowanie leksyki dotyczącej uprawy ziemniaka w języku mieszkańców wsi wielkopolskich

 • Maciej Rak: Frazeologia gwar Podtatrza w kontekście frazeologii słowackiej (z zagadnień frazeologii porównawczej)

 • Jerzy Sierociuk: Swoistość słowotwórstwa gwarowego (wybrane problemy)


ONOMASTYKA

 • Alina Naruszewicz-Duchlińska: Dzień Ziobry - czyli o humorystycznym wykorzystywaniu nazw własnych w Internecie

 • Alicja Nowakowska, Lucyna Tomczak: Nazwiska jako składniki syntaktyczne przysłów

 • Jadwiga Waniakowa, Wacław Waniak: Skrótowce stylizowane w chrematonimii astronomicznej


Z PRZESZŁOŚCI JĘZYKOZNAWSTWA POLSKIEGO

 • Anna Czelakowska: Kognitywna myśl o języku w pracach Jana Michała Rozwadowskiego

 • Mirosław Skarżyński: Nieznane listy Jana Baudouina de Courtenay do Kazimierza Nitscha z lat 1905-1928. Cz. I: 1905-1910


DEBIUTY NAUKOWE

 • Jagoda Bloch: To nie jest pytanie do głowy państwa, czyli o strategiach nieudzielania

 • Anna Szczurek:, Niektóre funkcje wyrazów mimicznych w procesie komunikacji • Kronika

 • Wspomnienie

 • Aleksandra Cieślikowa: Kazimierz Rymut 18 XII 1935 - 14 XI 2006

 • Konferencje

 • Halszka Górny: XV Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna (Kraków, 21-23 września 2006)

 • Małgorzata Budzik, Jan Godyń: Ogólnopolska konferencja naukowa "Współczesna polszczyzna - stan, perspektywy, zagrożenia (Tarnów, 7-8 grudnia 2006 r.)

 • Jubileusze, rocznice, nagrody

 • Varia

 • Ukazały się drukiem w środowisku krakowskim