Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kłopotliwy sojusznik. Wpływ dyplomacji brytyjskiej...

Barbara Berska

Księgarnia Akademicka, 2005
Stron: 268
Dział:
ISBN: 9788371886683
 
 
 

 

Barbara Berska

Księgarnia Akademicka, 2005

Dział:

Stron: 268

ISBN: 9788371886683

O książce

Książka ta - w swych założeniach - ma być próbą analizy najistotniejszych posunięć dyplomacji polskiej oraz ewolucji znaczenia Polski jako państwa na arenie międzynarodowej i Polski jako sojusznika i partnera dla państw Koalicji. Analizie poddano szereg uwarunkowań, będących przyczyną zerwania stosunków polsko-sowieckich w 1943 roku. Podstawę źródłową niniejszej pracy stanowią akta władz polskich na wychodźstwie, zgromadzone w Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, a wśród nich szczególnie akta Prezydium Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ambasady Rzeczypospolitej w Londynie, Ambasady Rzeczypospolitej w Moskwie i Kujbyszewie, Ambasady Rzeczypospolitej w Waszyngtonie, Poselstwa Rzeczypospolitej w Watykanie. Równie cenne dla niniejszej pracy były archiwalia brytyjskie, przechowywane w Public Record Office w Londynie, a szczególnie akta Foreign Office. Kwerendą archiwalną objęto także akta Departamentu Centralnego oraz Departamentu Północnego. Niewielkim uzupełnieniem niniejszej pracy były materiały Rządu Polskiego z okresu II wojny światowej, zgromadzone w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Kwerendą objęto akta następujących zespołów: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, Archiwum Ignacego Paderewskiego, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku, Ministerstwo Informacji i Dokumentacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, Muzeum Polskie w Rapperswilu, Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie, Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Teheranie, Zbiór akt polskich władz emigracyjnych w Londynie, Zbiór druków i ulotek podziemnych i antyhitlerowskich.