Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

O tajnych językach Afganistanu i ich użytkownikach

Jadwiga Pstrusińska

Księgarnia Akademicka, 2004
Stron: 166
Dział:
ISBN: 9788371887574
 
 
 

 

Jadwiga Pstrusińska

Księgarnia Akademicka, 2004

Dział:

Stron: 166

ISBN: 9788371887574

O książce:

Przedmiotem niniejszej pracy jest identyfikacja tajnych języków Afganistanu i ich użytkowników, w takim stopniu w jakim jest to obecnie możliwe, oraz zarysowanie obrazu ich funkcjonowania. Praca nie traktuje jednak wyłącznie o zjawiskach językowych. Nie sposób rozważać istoty tajnych języków bez rozumienia egzystencji posługujących się nimi ludzi.
Należy mieć nadzieję, iż publikacja pomoże zrozumieć nader skomplikowaną językową i kulturową rzeczywistość Afganistanu oraz, w pewnym zakresie, również krajów ościennych.
Materiał językowy, który został poddany w niniejszej publikacji jest równie cenny dla badań rozwoju i funkcjonowania tajnych języków, jak i dla celów komparatystycznych. Jest to niezwykle ważne kompendium wiedzy o sytuacji socjolingwistycznej Afganistanu.