Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Strategie restrukturyzacyjne w sferze produkcji przemysłowej

Michał Baran

Księgarnia Akademicka, 2004
Stron: 124
Dział:
ISBN: 9788371887628
 
 
 

 

Michał Baran

Księgarnia Akademicka, 2004

Dział:

Stron: 124

ISBN: 9788371887628

O książce:

Publikacja dotycząca strategii restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw po roku 1989. Problem ma szczególne znaczenie ze względu na skalę oraz skutki gospodarcze związane z tym zagadnieniem. W toku prac nad niniejszą książką, autor stwierdził, iż zachodzi konieczność doprecyzowania niektórych pojęć - czasami nawet powszechnie znanych - co pozwala uniknąć ewentualnych nieścisłości interpretacyjnych. Tego typu uwagi zawiera pierwsza część opracowania. Następnie, przedstawiając wpływ otoczenia na wprowadzanie zmian o charakterze radykalnym, poruszono tematykę ogólnocywilizacyjnych zjawisk związanych z rozwojem techniki. W kolejnym rozdziale omówiono zagadnienie bezpośredniego oddziaływania różnych czynników na proces reformowania funkcjonowania przedsiębiorstw. Pozwala to na pełniejsze zrozumienie motywów podejmowania konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych, a to dzięki znajomości uwarunkowań w jakich wydawano decyzję. Końcowy fragment książki zawiera analizę oraz prezentację syntetycznych wyników, wniosków wynikających z prowadzonych przez autora badań.
Dodatkowo należy stwierdzić, iż w rozprawie wykazano ograniczoną przydatność tradycyjnego instrumentarium badawczego. Złożoność poruszanej problematyki wymaga bowiem bardzo rozległych, kosztownych oraz długotrwałych działań. Typowe narzędzia analityczne (socjologiczne, statystyczne) nie pozwalają na przeprowadzenie procesu wnioskowania na tyle aktualnego, aby jego wyniki zostały natychmiast wykorzystane w korygowaniu przebiegu badanego zjawiska. Tym samym jako autorską można uznać zastosowaną metodykę badania i analizy strategicznej wraz z opracowanymi nowymi propozycjami zapisu wielkości decyzyjnych, oraz opisu procesu badawczego.