Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Od modernizmu do lingwizmu

Anna SZóstak

TOWARZYSTWO AUTORÓW I WYDAWCÓW PRAC NAUKOWYCH "UNIVERSITAS", 2003
Stron: 412
Dział:
ISBN: 9788324200238
Wydanie drukowane
 

28,00 25,20

Pozycja dostępna

 

Monografia twórczości poety, który w potocznej świadomości postrzegany jest wyłącznie jako autor wierszy dla dzieci, a zupełnie zapomniany jako pisarz satyryczny i kabaretowy, twórca wierszy lirycznych i nielicznych pozycji prozatorskich. Szóstak przedstawia całość dorobku literackiego Brzechwy w ścisłym związku z jego biografią i na szeroko zarysowanym tle historyczno-literackim, wiele uwagi poświęca wpływom, jakim ulegał poeta, bada także udział jego twórczości w ewolucji polskiej liryki XX wieku, zwłaszcza w kontekście eksperymentów językowych Brzechwy, które sytuują go w ciągu rozwojowym od futurystów po poezję lingwistyczną. Autorce udało się odkryć rozproszoną i zapomnianą twórczość niegdyś popularnego poety, poddać ją rzetelnej analizie w kontekście najnowszych dziejów literatury polskiej, a przy okazji zweryfikować wiele obiegowych, często krzywdzących i powierzchownych, sądów o autorze.

SPIS TREŚCI

Zamiast wstępu: historia Brzechwy a Brzechwa w historii

CZĘŚĆ I
„...MIAŁBYM TRUDNOŚCI NAWET Z ŻYCIORYSEM
WŁASNYM"
Szkic biograficzny

CZĘŚĆ II

DUCH MŁODEJ POLSKI I MATERIA RZECZYWISTOŚCI:
POEZJA I KABARET, CZYLI BRZECHWA
W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM
Młodopolskie fascynacje. W kręgu zależności literackich
i głównych idei (liryka międzywojenna: 1926-1937)
Pod znakiem Leśmiana
W poszukiwaniu Absolutu
Oblicza miłości
Poetyka codzienności
Związki z poezją Skamandra i epizod futurystyczny
Białoksiężnik i mistrz poetyckiej magii
Twórczość kabaretowa: „krewni [...] poradzili, abym
spróbował szczęścia w kabaretach warszawskich"

CZĘŚĆ III

W STRONĘ LINGWIZMU. GŁÓWNE KIERUNKI TWÓRCZOŚCI
I KRYSTALIZOWANIE SIĘ ŚWIATOPOGLĄDU
LINGWISTYCZNEGO (1939-1966)
„Krytyka lepsza niż propaganda"?: ideowiec czy
konformista - lata trudnych wyborów (1945-1956)
Baśniowa fantastyka, futurologia, groteska i elementy
lingwistyczne w powieściowym cyklu o panu Kleksie
Poeta dzieciom

CZĘŚĆ IV

KRES POSZUKIWAŃ: DOJRZAŁOŚĆ ŻYCIOWA I TWÓRCZA.
PISARZ W OCZACH WŁASNYCH I CUDZYCH
Czas podsumowań: refleksja o życiu i śmierci
w Opowiadaniach drastycznych i Liryce mego życia
„Przypisano mnie bajkopisarstwu"
Bibliografia podmiotowa
Bibliografia przedmiotowa
Indeks nazwisk