Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Maszyny dialogowe

Wincenty Grajewski

TOWARZYSTWO AUTORÓW I WYDAWCÓW PRAC NAUKOWYCH "UNIVERSITAS", 2003
Stron: 242
Dział:
ISBN: 9788324201631
 
 
 

 

Grajewski posiada własne, wyraziste poglądy teoretycznoliterackie, nie jest jednak ani zdeklarowanym „poststrukturalistą”, „dekonstrukcjonistą” czy „post-dekonstrukcjonistą”, (choć te orientacje często oryginalnie „wyprzedza”). Zebrane w niniejszej książce szkice to zarówno rozważania teoretyczne (poświęcone m.in. różnym aspektom teorii Barthes’a, koncepcjom Bachtina, Eco, Proppa), jak i wnikliwe analizy i interpretacje literatury, które starannie wybrane i skomponowane stają się swoistą „sylwą teoretycznoliteracką”, zmuszającą do zapoznania się z nią i skomentowania.

SPIS TREŚCI

Fragmenty autob(ibl)iografii zamiast przedmowy

Część I
POMYSŁY

Maszyny dialogowe
Trzy razy nie
Ktoś komuś coś opowiada
Wstępne uwagi o typologii poetyki
Opowiadanie i polityka, albo seriokomiczna lektura jednej bajki
Wyobcowania literatury i wyobcowania z literatury
Freud i literatura
Tekst dziecka i tekst dla dziecka w ujęciu psychoanalizy
Reorientacja? (Od opisu do rozumienia i gdzie z powrotem)
Fraszka o masakrze
Archeologia
Grecja Vincenza

Część II
KRONIKA

Sprostowanie: Kar-chat
O Morfologii bajki Włodzimierza Proppa
O narratologii
Systematyka Rolanda Barthes'a
Nauka lektury według Rolanda Barthes'a
S/Z, czyli jak czytać?
Monstrum z rodowodem, czyli kto się boi Rolanda Barthes'a?
Bachtin o powieści
Człowiek według Sapira
Przygody koloru
Filozofia i literatura
Semiotyka kultury i "trzecie wykształcenie"
Wnyki Umberto Eco