Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych...

Piotr Jedynak, Janusz Teczke, Sławomir Wyciślak

Księgarnia Akademicka, 2001
Stron: 99
Dział:
ISBN: 9788371885433
 
 
 

 

Piotr Jedynak, Janusz Teczke, Sławomir Wyciślak

Księgarnia Akademicka, 2001

Dział:

Stron: 99

ISBN: 9788371885433

W niniejszej pracy autorzy stawiają sobie za cel przedstawienie propozycji rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem dotyczących przedsiębiorstw zorientowanych międzynarodowo. Aby ten cel zrealizować, w pracy zawarto poniższe zagadnienia. W części pierwszej ukazano genezę przedsiębiorstw międzynarodowych oraz ich miejsce we współczesnej gospodarce. W części drugiej zaproponowano procesowe podejście do zarządzania ryzykiem obejmujące identyfikowanie ryzyka, ocenę ryzyka, manipulowanie ryzykiem i jego kontrolę. W części trzeciej w zgodzie z zaproponowanym modelem dokonano analizy ryzyka przedsiębiorstw zorientowanych międzynarodowo w wybranych obszarach funkcjonalnych: finansach, badaniach i rozwoju, marketingu, produkcji, logistyce. Całość wywodów podsumowano w zakończeniu.