Publishing House
Proceed to the Publishing House

Studia Judaica 2000/5. Biul. Pol. Tow. Stud. Żydowskich

red. Józef Gierowski

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2000
Page(s): 160
Studia Judaica, 2000/5
Section:
ISBN/ISSN: 9788371884283

 

Author: red. Józef Gierowski

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2000

Studia Judaica, 2000/5

Section:

Page(s): 160

ISBN/ISSN: 9788371884283

O czasopiśmie:

Łamy Biuletynu PTSŻ otwarte są na artykuły naukowe, materiały dokumentacyjne, polemiki i recenzje podejmujące szeroko pojętą tematykę żydowską z zakresu literatury (przede wszystkim biblijnej, intertestamentalnej, rabinicznej, a także nowożytnej i współczesnej), bibliologii, archeologii, historii, kultury i religioznawstwa. Drukowane są w nim także sprawozdania z najciekawszych sympozjów i konferencji oraz przeglądy biblio-, fonograficzne i najnowszych wydarzeń artystycznych. Wszystkie artykuły (począwszy od nr. 1, 1998) są recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych.