Bookstore
Proceed to the Bookstore
Close
+48 12 43 127 43
Publisher's suggestions
Studia_z_teorii_konstytucyjnego_panstwa_prawa

Studia z teorii konstytucyjnego państwa prawa

Konstytucjonalizm, neokonstytucjonalizm, postpozytywizm

Książka zawiera wybór artykułów poświęconych neokonstytucjonalizmowi
oraz jego wpływowi na filozofię, teorię prawa i prawo
konstytucyjne. Antologia ma charakter wyjątkowy z kilku powodów.
Po pierwsze ukazuje szczególne zjawisko, jakim w prawoznawstwie
jest neokonstytucjonalizm. Po drugie ilustruje zjawisko
konstytucjonalizacji systemów prawa, jego wielopłaszczyznowość
przejawiającą się w filozofii, teorii i dogmatyce prawa. Po trzecie
wskazuje, jak duży wpływ na podstawowe kategorie teoretyczne –
pojmowanie prawa, interpretację prawa, jego stosowanie – mają
tezy formułowane przez neokonstytucjonalistów. Po czwarte prezentowane
teksty są szczególnie interesujące dla polskiego czytelnika.
Analizują one dogłębnie zagadnienia o istotnym znaczeniu
dla polskiego konstytucjonalizmu.
Dlaczego polski czytelnik powinien zainteresować się tekstami
składającymi się na antologię? Dlatego, że poruszane w niej problemy
znajdują się obecnie w centrum debaty konstytucyjnej toczonej
w naszym kraju. Kryzys konstytucyjny spowodował, że
kwestia ochrony Konstytucji RP, naruszania jej podstawowych
zasad oraz możliwości przywrócenia ich przestrzegania stały się
szeroko dyskutowanymi problemami. Debatując o nadrzędności
polskiej Konstytucji, ingerencji w prawa człowieka czy niezależności
sądów, warto sięgnąć do recenzowanej antologii. Ukazuje
ona nowe perspektywy prowadzenia takiej debaty. Pozwala
lepiej zrozumieć, o czym tak naprawdę powinniśmy dyskutować.
Posługując się określeniami zawartymi w antologii, można powiedzieć,
że w Polsce wielu prawników, politologów oraz innych
uczestników debaty publicznej, dyskutując o konstytucjonalizmie,
mentalnie tkwi jeszcze w państwie ustawowym. Część operuje już
kategoriami państwa prawa. Niewielu odwołuje się w sposób
świadomy do konstytucyjnego państwa prawa.
Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Tulei

Price: 32,40 PLN

Printed edition

Stay In Touch with Our Updates

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White
Telephone: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Address: ul. św. Anny 6,
PL 30-008 Kraków
Website upgrade co-financed by:
Logo Ministerstwa