Bookstore
Proceed to the Bookstore
Close
+48 12 43 127 43
Publisher's suggestions
Projekt_Qhapaq_Nan

Projekt Qhapaq Nan

Wyzwania nowego modelu polityki wobec dziedzictwa kulturowego ludów tubylczych

Choć książka Marty Kani dotyczy Projektu Qhapaq Ñan, w rzeczywistości dotyka
znacznie szerszego i głębszego problemu polityki kulturowej i społecznej względem
ludności rdzennej krajów Ameryki Łacińskiej, a w szczególności wyzwań decentralizacyjnych
i dekolonizacyjnych w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym
oraz upodmiotowienia ludności rdzennej. Autorka w sposób szczegółowy
omówiła charakter i konsekwencje najnowszych przemian decentralizacyjnych
w polityce kulturowej Peru oraz kształtowanie się nowego rodzaju prawodawstwa
i praktyk w zakresie ochrony i zarządzania dziedzictwem w duchu polityki wielokulturowej.
Jej praca pokazuje, w jakim zakresie przemiany te wpłynęły na Projekt
Qhapaq Ñan, w tym na uwzględnienie korzyści społeczno-kulturowych dla lokalnych
społeczności oraz promocję dziedzictwa na poziomie lokalnym.
z recenzji dr hab. Justyny Olko, Uniwersytet Warszawski
Autorka dokonuje analizy niezwykle ciekawego i cennego materiału źródłowego,
na który składają się zarówno akty prawne, dokumenty prawa międzynarodowego
i peruwiańskiego, jak i dyskurs polityczny władz peruwiańskich oraz wywiady
z pracownikami naukowymi i państwowymi odpowiedzialnymi za Projekt, a także
z przedstawicielami lokalnych społeczności. Dodatkową wartością tej książki
jest to, że jej tematyka poświęcona nowemu modelowi polityki wielokulturowości
i partycypacji jest niezwykle aktualna i niespotykana na polskim rynku wydawniczym,
stanowi więc ważne źródło odniesienia zarówno dla specjalistów, jak i dla
szerszego grona odbiorców.
z recenzji dr Gai Makaran Kubis, Universidad Nacional Autónoma de México
Marta Kania – latynoamerykanistka, doktor nauk humanistycznych Wydziału Historycznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracownik Zakładu Ameryki Łacińskiej
Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka
książek Prekolumbijski image Peru. Rola archeologii i dziedzictwa inkaskiego w kształtowaniu
peruwiańskiej tożsamości narodowej (Kraków 2010) oraz Machupicchu: między archeologią
i polityką (Kraków 2013). Od wielu lat prowadzi badania na terenie Ameryki Łacińskiej,
analizując interesujące ją zagadnienia z dziedziny etnopolityki, polityki kulturowej
i praw kulturowych, studiów nad dziedzictwem oraz wielowymiarowych relacji między
dziedzictwem kulturowym ludności rdzennej a ideologią i praktyką polityczną wybranych
państw regionu.

Price: 28,80 PLN

Printed edition

Stay In Touch with Our Updates

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White
Telephone: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Address: ul. św. Anny 6,
PL 30-008 Kraków
Website upgrade co-financed by:
Logo Ministerstwa