Księgarnia
Kliknij, aby przejść do Księgarni
Propozycje wydawnictwa
Nauczanie_jezyka_polskiego_jako_obcego_w_grupach_heterogenicznych

Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych

Pomysł napisania poradnika wynika z długoletniego doświadczenia zawodowego
redaktorek, które doskonale orientują się zarówno w samym procesie
glottodydaktycznym, jak i znają braki literatury glottodydaktycznej. Autorzy
poszczególnych części monografii, czynni dydaktycy, dzielą się wiedzą i doświadczeniami,
podsuwają pomysły metod, technik i form pracy, wskazują dodatkową
literaturę pomagającą lepiej zgłębić omawiane zagadnienia. (…) ze
względu na zawartość merytoryczną, walory kompozycyjne i redakcyjne, a także
znaczenie w praktyce glottodydaktycznej uważam tę monografię za jedno
z bardziej wartościowych opracowań glottodydaktycznych, które w ostatnim
czasie pojawiły się na polskim rynku wydawniczym. Co więcej, powinno stać
się niezbędnym elementem biblioteczki pomocy glottodydaktycznych dla osób
przygotowujących się do zawodu i początkujących lektorów. Nauczyciele z doświadczeniem
także znajdą tutaj interesujące i pożyteczne treści. Z monografią
winni się zapoznać również potencjalni autorzy pomocy dydaktycznych.
Z recenzji dr hab. Małgorzaty Gębki-Wolak


Za główną, chociaż nie jedyną zaletę tej pracy należy uznać opis wnikliwych
badań i rozpoznawania adresatów ukierunkowanego procesu nauczania języka
obcego. Jest to analiza wielopłaszczyznowa – zarówno antropologiczna,
kulturowa, biologiczna, środowiskowa, jak i psychologiczna czy religioznawcza.
(…) Autorzy po wielokroć wskazują na istotę dwubiegunowości w praktyce
glottodydaktycznej. Po pierwsze, na mentalne, kulturowe czy językowe
podobieństwa uczących się i nauczających – po drugie, na inwentarze różnic,
jakie zawsze zachodzą na pograniczu językowych światów i zbiorowych wyobrażeń.
Dzięki temu możliwa jest nie tylko przemyślana strategia nauczania,
lecz również świadomy proces uczenia się i poznawania.
Z recenzji dra hab. Piotra Garncarka

Cena: 26,25 zł

Wydanie papierowe

Zostań z Nami! Dołącz do naszego newslettera!

My husband loves books. I think that book is the perfect gift for all holidays. I would definitely recommend BookLovers to my family and friends.

Laura Priston

I love read romance books. Is so amazing to have your love story in a book that you can always look back on and never forget how much you love each other.

Joel Morris

Chciałem tylko napisać, że przyjemna ta Wasza strona. Z łatwością znalazłem co chciałem i książki przyszły na czas. Trzymajcie tak dalej!

Dean White
Telefon: +48 12 421 13 87
E-mail: lp.akcimedaka@akcimedaka
Adres: ul. św. Anny 6,
31-008 Kraków
Modernizacja strony dofinansowana przez:
Logo Ministerstwa