Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Studia źródłoznawcze. Commentationes LIV

WYDAWNICTWO DIG I.DACKA-GÓRZYŃSKA I S.GÓRZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 2016
Stron: 244
Dział:
ISBN: 9788371819957

 

 Rozprawy

Miłosz SOSNOWSKI — Miejsce powstania i historia pasjonału theol. lat. oct. 162 ze zbiorów BibliotekiPaństwowej w Berlinie ......................................................................................................................................................... 3Elżbieta DĄBROWSKA — Nieznane groby średniowiecznych duchownych z kolegiaty pw. św. św. Piotra i Pawław Kruszwicy ......................................................................................................................................................................... 21Maria CYBULSKA, Ewa ORLIŃSKA-MIANOWSKA — Fragmenty dwóch tkanin z depozytu MuzeumNarodowego w Warszawie znalezionych w kolegiacie w Kruszwicy w 1960 roku .............................................................. 31Marek A. JANICKI — Romańskie napisy haftowane na jedwabnych pasmach z grobu nr 24w kolegiacie w Kruszwicy .................................................................................................................................................... 41Tomasz JUREK — Średniowieczny katalog biskupów poznańskich w Roczniku lubińskim ukryty .................................... 51Jakub TUREK — Sigillum provincialatus cum Beata Maria Virgine. Studium pieczęci polskich prowincjałówdominikańskich z XIV i XV wieku ........................................................................................................................................ 59Bohdan KAŇÁK — Die Handschrift des Stadtschreibers Heinrich Polan als Beispiel der Verwendungder neugotischen Schrift in der Kanzlei der mährischen Stadt Olmütz ............................................................................... 85Dariusz OPALIŃSKI — Dawne kolejowe rozkłady jazdy i ich przydatność w badaniach historycznych ......................... 115MateriałyTomasz ZWIĄZEK — Rewizja komór celnych i stacji mytniczych województwa kaliskiego z 1571 r.Edycja Aktu rewizorów ziemskich ........................................................................................................................................ 129Jiří ROHÁČEK — Wherefore Art Thou? On the History, State and Prospects of Czech Epigraphy .................................. 151Stan badańMarek ADAMCZEWSKI — W sprawie edycji zbiorów pieczęci i opisu wyobrażeń napieczętnych .................................. 159Artykuły recenzyjne i recenzje