Publishing House
Proceed to the Publishing House

Bliski mi wschód

Anna Radziukiewicz

Publisher: Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrog, 2018
Page(s): 352
Section:
ISBN/ISSN: 9788393751082
Paper edition

112,00 PLN 100,80 PLN

In Stock

 

Author: Anna Radziukiewicz

Publisher: Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrog, 2018

Section:

Page(s): 352

ISBN/ISSN: 9788393751082

Książka „Bliski mi Wschód” stanowi zapis moich wieloletnich wędrówek, jako dziennikarki, po Wschodzie, gdzieś od Morza Białego na północy po Morze Śródziemne i Czerwone na południu, po szerokim pasie ziem, kształtowanych przez wschodnie chrześcijaństwo. To zapis tego, co usłyszałam na wielu konferencjach, organizowanych w Polsce i za granicą, podczas których, nieraz w ogniu dyskusji, wypalały się poglądy na historię i duchowość świata chrześcijańskiego Wschodu. To owoc kontaktów z ludźmi mądrymi, którzy swoimi myślami dzielili się ze mną podczas rozmów, albo utrwalali je w książkach. To także owoc mojej tęsknoty za zrozumieniem złożoności tego świata, w którym wiele spraw nie jest ani oczywistych, ani jednoznacznych, tak jak te przykrojone do potrzeb podręcznikowej wiedzy, formowane nieraz pod wyobrażenie polityki historycznej.

Książka nie powstałaby, gdyby nie moja praca w miesięczniku „Przegląd Prawosławny”, uzupełniana innymi polami aktywności, jak redagowanie pisma Światowej Rady Kościołów „Samaritan” podręczników do nauki języka, kultury i historii Białorusi oraz redagowanie i pisanie innych książek, współudział w tworzeniu filmów dokumentalnych dla TVP, dotyczących prawosławia.

Nie powstałaby, gdyby nie brak mojej zgody na patrzenie na chrześcijański Wschód z poczuciem wyższości, popularne zwłaszcza w Polsce.