Publishing House
Proceed to the Publishing House

Meandry modernizacji

red. Dorota Bazuń, red. Radosław Domke, red. Mariusz Kwiatkowski

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020
Page(s): 290
Section:
ISBN: 9788381802468
Printed edition
 

44,80 PLN 40,32 PLN

In Stock

 

 Jak oceniamy naszą wspólną drogę do nowoczesności? Jak postrzegamy czynniki, bariery i efekty indywidualnych i zbiorowych działań, które miały do niej prowadzić?. Czy cel, jaki był realizowany przed 1989 rokiem ("modernizacja socjalistyczna") oraz po przełomie ("modernizacja liberalno-demokratyczna"), był trafny? Czy koszty, jakie ponieśliśmy, by go osiągnąć, były opłacalne? Czy warto było wejść na drogę modernizacji? Jak dzisiaj rozumiemy i oceniamy ten proces? Pytania, które tu stawiamy, tylko z pozoru są pytaniami o przeszłość. Refleksja historyczna jest niezbędnym elementem analizy socjologicznej i politologicznej ukierunkowanej na zrozumienie obecnego stanu życia społeczno-politycznego i jego perspektyw rozwojowych.

Ze wstępu