Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Estoppel w angloamerykańskim prawie prywatnym

Jan Halberda

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Stron: 526
ISBN: 9788381382595
 
 
 

 

Jan Halberda

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020

Stron: 526

ISBN: 9788381382595

 Monografia Jana Halberdy jest niezwykle pogłębionym i bardzo dziś potrzebnym studium występującego w prawie angloamerykańskim instrumentu zwanego estoppel, będącego do pewnego stopnia ekwiwalentem rozwiązań, które w prawie kontynentalnym, w tym i w prawie polskim – funkcjonują jako klauzule generalne w rodzaju zasad uczciwego obrotu, dobrej wiary, zasad współżycia społecznego itp. Autor posługuje się zarówno metodą historyczną, jak i dogmatyczną oraz prawnoporównawczą, co jest w pełni uzasadnione. Materiał źródłowy wykorzystany przez autora jest imponujący. Z jednej strony książka jest nader cennym wkładem w wizję historycznego rozwoju prawa angloamerykańskiego, a z innej – wartościowym źródłem informacji dla dogmatyków prawa.
Z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Barana

Książka przedstawia wszechstronną i wnikliwą analizę niezwykle skomplikowanego obszaru angloamerykańskiego prawa zwyczajowego. Poszczególne odmiany estoppel stanowią niezwykle istotne instytucje prawne, bardzo ważne w praktyce, ale często nie w pełni zrozumiane przez prawników. Dogłębne zrozumienie zasad i funkcjonowania angloamerykańskiego prawa zobowiązań i prawa własności nie jest możliwe bez zapoznania się z tematyką opisaną w tej książce.
Z recenzji dr. Rafala Zakrzewskiego
(solicitor – Anglia i Walia)