Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ukraińska dramaturgia końca XIX i początku XX wieku

Natalia Maliutina

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020
Stron: 272
Dział:
ISBN: 9788381803342
Wydanie drukowane
 

42,00 37,80

Pozycja dostępna

 

Natalia Maliutina

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020

Dział:

Stron: 272

ISBN: 9788381803342

 Recenzowana monografia jest próbą wypełnienia poważnej luki badawczej, a jej wkład w tym względzie pozostaje nie do przecenienia. W starych skryptach do historii literatury ukraińskiej (np. Bohdana Łepkiego z lat 30. XX stulecia) rola dramaturgii i teatru była określona fragmentarycznie. Niewolne od podobnego fragmentaryzmu są także niedawno wydane w Polsce opracowania z tego zakresu, omawiające twórczość pisarzy XIX wieku, które główną uwagę skupiają na dorobku prozatorskim, zwłaszcza na dużych powieściach Iwana Neczuja-Łewyckiego, Panasa Myrnego, Iwana Franki, dramaturgię zostawiając ? siłą rzeczy ? wyciśniętą na margines. Taka konstelacja wiedzy o rozwoju piśmiennictwa odpowiada pewnym zasadom ujmowania literackości pod względem jej zapotrzebowania społecznego, choć nie jest do końca słuszna.

Prof. zw. dr hab. Jarosław Poliszczuk