Publishing House
Proceed to the Publishing House

W kręgu ikony Matki Boskiej Chełmskiej

Irena Rolska

TOWARZYSTWO NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II, 2019
Page(s): 116
Section:
ISBN: 9788373069220
Printed edition
 

34,00 PLN 30,60 PLN

In Stock

 

 W książce znajdują się artykuły uczestników seminarium, poświęcone miastu Chełm w czasach panowania Daniela Romanowicza, nowym odkryciom archeologicznym na Górze Chełmskiej i ikonie Matki Boskiej Chełmskiej, rozszerzone o uroczystości koronacyjne oraz analizę ikonograficzną obrazu. Osobnym zagadnieniem poruszonym podczas obrad były sprawy rewindykacji obiektów zabytkowych.