Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

System antroponimiczny staroobrzędowców mieszkających w Polsce

Magdalena Ziółkowska-Mówka

DRUKARNIA EIKON PLUS DOMINIK SIEŃKO, 2018
Stron: 470
Dział:
ISBN: 9788364869198
Wydanie drukowane
 

55,00 49,50

Pozycja dostępna

 

Magdalena Ziółkowska-Mówka

DRUKARNIA EIKON PLUS DOMINIK SIEŃKO, 2018

Dział:

Stron: 470

ISBN: 9788364869198

 W prezentowanej publikacji przedstawiony został osobowy system nazewniczy staroobrzędowców mieszkających w Polsce. Prześledzono jego funkcjonowanie od I połowy XIX w. po czasy współczesne. Omówione zostały imiona, nazwiska, a także antroponimy nieoficjalne: przezwiska, patronimy, andronimy i matronimy.

Badaniu poddane zostały nazwy osobowe odnotowane w dziewiętnastowiecznych metrykach stanu cywilnego z Suwalszczyzny; w pruskim spisie mazurskich starowierców z 1842 r.; w napisach nagrobnych; w księdze pamiątkowej parafii w Suwałkach; w pominanijach oraz antroponimy wyekscerpowane z wywiadów ze starowiercami rejonu augustowskiego i suwalsko-sejneńskiego prowadzonych w latach 1999–2017.

Analiza zgromadzonego materiału wykazała, że system antroponimiczny staroobrzędowców w Polsce był pierwotnie oparty na systemie rosyjskim, w którym z czasem stawały się coraz silniejsze wpływy polskie, a na Mazurach również niemieckie. Wynika to z narastającej izolacji gmin staroobrzędowych od swego źródła, z pogłębiającej się dwujęzyczności, a na Mazurach wielojęzyczności oraz z coraz szybciej zachodzących przemian społecznych i kulturowych dokonujących się w tej społeczności.