Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim, t. 3

Lata panowania Zygmunta Augusta

Antoni Mironowicz

Białystok : Firma Libra Janusz Kabath, 2020
Stron: 228
Wydanie: 3
Dział:
ISBN: 9788395071171
 
 
 

 

Antoni Mironowicz

Białystok : Firma Libra Janusz Kabath, 2020

Dział:

Stron: 228

Wydanie: 3

ISBN: 9788395071171

 Wypisy z Metryki Litewskiej zatytułowane Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim zostały wykonane prawdopodobnie na zamówienie władz cerkiewnych lub przez archiwistów (plenipotentów) rodu Sanguszków, albowiem do nich bezpośrednio odnosi się największa liczba dokumentów. Źródło to zawiera, oprócz znanych wpisów, wiele nowych dokumentów, które zostały pominięte w dotychczasowych opisach i wydaniach Metryki Litewskiej. Najliczniejsze wypisy z Metryki znajdują się zw zbiorach Komisji Archeologicznej przechowywanych w Archiwum Petersburskiego Oddziału Instytutu Historii Akademii Nauk Rosji oraz w Oddziale Polskich Rękopisów będących w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Petersburgu (...)

Edycja wypisów z Metryki Litewskiej jest trudna z uwagi na ich niejednorodność, niejednoznaczność kryteriów przyjętych przez osoby dokonujące wypisy z rejestrów w XVIII wieku. Nie znamy też prawdziwej intencji wykonania wypisów z ksiąg Metryki Litewskiej ani ich autorów. Ich zasięg terytorialny i tematyczny mógł być różnorodny. Można jedynie zakładać, że wypisy powstały w środowisku cerkiewnym najbardziej zainteresowanym w zachowaniu dokumentacji o posiadanych przywilejach, prawach i majątkach. Dotyczy to zwłaszcza terenów powiązanych z niektórymi rodami książęcymi (Sanguszków, Ostrogskich). Nie można  w pełni ocenić stopnia rzetelności przeprowadzonych wypisów, ich dokładności i staranności wykonania (...)