Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Pozarządowy sektor niekomercyjny w Rosji w latach 2000–2018

Osobliwości funkcjonowania

Anna Jach

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Stron: 761
ISBN: 9788381380829
Wydanie drukowane
 

80,00 72,00

Pozycja dostępna

 

Anna Jach

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019

Stron: 761

ISBN: 9788381380829

Praca Anny Jach jest unikatowym przedsięwzięciem, wnikliwym, dobrze porządkującym złożoną materię. Zawiera odważne autorskie refleksje i oceny uzasadnione widoczną znajomością rzeczy. Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Rosji przyciąga uwagę, szczególnie świata zachodniego, zainteresowanego wdrażaniem w tym kraju standardów demokracji liberalnej. Jak wiadomo, przemiany ustrojowe nie przebiegają tam zgodnie z oczekiwaniami Zachodu. Praca Anny Jach jest ważnym wkładem w procesie rozpoznawania kierunku zmian politycznych w Rosji, nieobojętnego dla Polski żyjącej w atmosferze rosyjskiego zagrożenia. Szereg treści opiniowanej książki stanowi także cenny materiał porównawczy do badania zjawiska organizacji pozarządowych w Polsce.

Z recenzji Andrzeja Czajowskiego

 

Предлагаемая автором монографии трактовка содержания процесса институционализации «третьего сектора» в современной России как «гибридного», связанного с использованием практик социального конструирования, характерных для пространства Европейского Союза, а также исторического опыта институционализации и организации публичных пространств в России следует считать теоретически и практически обоснованным. Подобный способ наблюдения и анализа позволяет не только выявить специфику функционирования «третьего сектора» в современной России, но и преодолеть идеологизированные стереотипы восприятия процессов становления гражданского общества в ее пространстве, что принципиально важно для выстраивания конструктивных отношений между Республикой Польша и Российской Федерацией. Критическая компонента монографии носит сбалансированный и конструктивный характер. Резецируемую монографию можно рассматривать как содержательное исследование, которое содержит ряд теоретически значимых, обоснованных выводов и обобщений об институциональных и организационных особенностях функционирования третьего сектора в современной России, которые можно использовать для дальнейших сравнительных научных исследований и в практике преподавания дисциплин социологического и политологического профиля. Очевидна и практическая значимость содержания монографии, обобщения и выводы которой могут представлять интерес для государственных институтов и организаций третьего сектора в Польше при планировании международного сотрудничества в этой сфере с аналогичными структурами в современной России.

Z recenzji Konstantina Zawierszynskiego