Publishing House
Proceed to the Publishing House

Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945, 2. Dystrykt krakowski Generalnego Gubernatorstwa

oprac. Sebastian Piątkowski

Instytut Pamięci Narodowej, 2020
Page(s): 550
Section:
ISBN: 9788380988736
Printed edition
 

45,00 PLN 40,50 PLN

In Stock

 

oprac. Sebastian Piątkowski

Instytut Pamięci Narodowej, 2020

Section:

Page(s): 550

ISBN: 9788380988736

 W tomie zamieszczone zostały dokumenty dotyczące pomocy udzielanej przez Polaków Żydom na terenie dystryktu krakowskiego Generalnego Gubernatorstwa. W większości są to protokoły przesłuchań świadków, sporządzone przez pracowników Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskiej w Polsce i jej oddziałów terenowych. Towarzyszą im listy kierowane przez ratowników do GKBZHwP, a także relacje ocalonych. Dokumenty dotyczą najróżniejszych for pomocy, począwszy od wsparcia żywnościowego, poprzez pomoc w zdobyciu fałszywych tożsamości, czy też okresowe ukrywanie, a skończywszy na ukrywaniu długotrwałym (wielomiesięcznym wieloletnim). Część dokumentów porusza problem represji dokonanych przez Niemców na Polakach za wspieranie ludności żydowskiej.