Publishing House
Proceed to the Publishing House

Reformacja: między ideą a realizacją. Aspekty europejskie, polskie, śląskie

Reformation: zwischen Idee und ihrer Umsetzung. Europäische, polnische und schlesische Aspekte

red. Lucyna Harc, Gabriela Wąs

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Page(s): 343
Language: polski, niemiecki
Section:
ISBN: 9788381380423
Printed edition
 

35,70 PLN 32,13 PLN

In Stock

 

red. Lucyna Harc, Gabriela Wąs

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019

Section:

Page(s): 343

Language: polski, niemiecki

ISBN: 9788381380423

Zgromadzone w obecnej publikacji teksty prezentują zatem z jednej strony, jak wielkim intelektualnym, duchowym i zarazem pragmatycznym wysiłkiem była reformacja, a z drugiej strony, jak była ona narażona – tak jak każda wcielana w życie idea naprawy stanu duchowego społeczności – na zniekształcenia w spotkaniu z uwarunkowaniami rzeczywistości i zmuszana do zgody na nie w obliczu niedoskonałości ludzkiej. Czasem dopiero po wielu dziesięcioleciach, albo nawet stuleciach, od momentu zapoczątkowania określonej reformacji w konkretnym organizmie polityczno-społecznym udawało się wdrożyć – nieraz zasadnicze – jej elementy. Należy także brać pod uwagę, jak na ogląd przeszłości wpływają zmiany w recepcji zjawisk historycznych przez historyków i historiografię.