Publishing House
Proceed to the Publishing House

Turcyzmy w bułgarskich dialektach południowo-wschodnich

Dialekty rodopskie i wschodnie dialekty rupskie

Jordanka Georgiewa-Okoń

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Page(s): 238
Language: polski
Section:
ISBN: 9788381381352
Printed edition
 

30,00 PLN 27,00 PLN

In Stock

 

Jordanka Georgiewa-Okoń

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019

Section:

Page(s): 238

Language: polski

ISBN: 9788381381352

We współczesnym języku bułgarskim funkcjonuje wiele zapo- życzeń tureckich związanych z turecką kulturą materialną, organizacją wojskową i administracją, będących następstwem długotrwałych kontaktów językowych między Bułgarami a Turkami osmańskimi. Dotychczas uwaga badaczy koncentrowała się na wyrazach pochodzenia tureckiego, funkcjonujących w języku literackim. Niniejsza praca przyjmuje inną optykę, obierając za przedmiot badań zapożyczenia w bułgarskich dialektach południowo-wschodnich. Jej zasadniczą część stanowi słownik turcyzmów podzielony na grupy semantyczne, uzupełniony o analizę fonetyczną i morfologiczną. Celem było pokazanie bogactwa form i znaczeń wyrazów pochodzenia tureckiego zachowanych w dialektach, a zgromadzony materiał może stanowić podstawę do dalszych badań nad językiem bułgarskim i tureckim