Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ryciny Daniela Chodowieckiego

Ryciny Szkoły Niemieckiej od końca XV do początku XIX wieku, cz. 2

Kalina Zabuska

Muzeum Narodowe w Gdańsku, 0
Stron: 356
Dział:
ISBN: 9788363185053

 

Tematem publikacji są ryciny Daniela Chodowieckiego z ko-lekcji Jacoba Kabruna, znajdujące się dziś w zbiorach Mu-zeum Narodowego w Gdańsku. Katalog ten stanowi drugączęść tomu poświęconego sztuce niemieckiej.Większość rycin Daniela Chodowieckiego z kolekcji Kabru-na ocalała szczęśliwie po zniszczeniach i rozproszeniachII wojny światowej. Ten liczny zespół ma charakter repre-zentatywny dla twórczości artysty, konsekwentnie budują-cego wizerunek Europy okresu oświecenia. Różnorodnetematycznie prace stanowią cenne dziedzictwo gdańskiegomuzealnictwa. Niewielkie na ogół ryciny Chodowieckiego,kreujące wyrazisty obraz wieku rozumu, są niewyczerpanymźródłem wiedzy na temat idei przyświecających epoce, prą-dów literackich i artystycznych, a także kultury materialneji życia codziennego.