Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Łęczyca. Szkice o przeszłości

red. Hanna Pawłowska

Wydawnictwo: Muzeum w Łęczycy, 2019
Stron: 156
Dział:
ISBN/ISSN: 9788395351600

 

Autor: red. Hanna Pawłowska

Wydawnictwo: Muzeum w Łęczycy, 2019

Dział:

Stron: 156

ISBN/ISSN: 9788395351600

Książka składa się z dwu części. Pierwsza zawiera artykuły uznanych w swoich dziedzinach specjalistów, przedstawicieli ośrodków naukowych i badawczych z Warszawy, Krakowa, Łodzi i Torunia. Autorzy podejmują problematykę, dotyczącą najważniejszych zabytków architektury, budownictwa obronnego i dzieł sztuki, zarówno tych zachowanych do dnia  dzisiejszego, jak i tych już nieistniejących. Omawiają również niektóre zagadnienia , wynikające z wielokulturowej historii naszego miasta.

Artykuły prezentowane w części drugiej to efekt działalności naukowej pracowników merytorycznych naszego Muzeum. Poruszane w nich tematy dotyczą archeologii, historii i etnografii. Są rezultatem codziennej pracy muzealników, polegającej na gromadzeniu i opisywaniu zbiorów, a także na opracowaniu materiałów pozyskanych w wyniku archeologicznych i etnograficznych badań terenowych.