Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Oblicza sztuki na obszarze obecnego województwa śląskiego w latach 1945-1975

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddzia, 2017
Stron: 432
Dział:
ISBN/ISSN: 9788388341786

 

Autor:

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddzia, 2017

Dział:

Stron: 432

ISBN/ISSN: 9788388341786

Po kolejnych sesjach poświęconych sztuce przełomu XIX i XX wieku czy dwudziestoleciu międzywojennemu, tematem kolejnej, zorganizowanej przez Górnośląski Oddział SHS w 2016 roku, stało się powojenne trzydziestolecie, czyli lata 1945-1975. Zebrane w tomie referaty, składają się na rozległe spektrum sztuk plastycznych w obecnym województwie śląskim, poczynając od urbanistyki, architektury, malarstwa, rzeźby pomnikowej, poprzez rzemiosło artystyczne, scenografię, a na fotografii i Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej kończąc. Aby w pełni zrozumieć zachodzące wówczas zjawiska - stwierdza we wstępie Teresa Dudek Bujarek - musimy zastanowić się, jakie czynniki je kształtowały, jakie założenia kierowały twórcami tego okresu, jak silna była ich fascynacja nowinkami technicznymi i nowymi możliwościami materiałowymi oraz czy w imię nowej ideologii i kreowania socjalistycznej rzeczywistości całkowicie odcinali się od przeszłości, czy poszukiwali w niej inspiracji i ciągłości w rozwoju sztuk plastycznych, wreszcie czy podejmowali działania awangardowe, o charakterze nowoczesnym? Niniejszy tom stanowi próbę odpowiedzi na tak sformułowane pytania, zaświadczając jednocześnie o różnorodności i – wbrew rozmaitym obiegowym deprecjacjom – dużej wartości artystycznej obiektów powstałych w powojennym trzydziestoleciu na obszarze obecnego województwa śląskiego.

 Bogato ilustrowany tom zaopatrzony został w indeks osób, firm i nazw geograficznych oraz niemieckojęzyczne streszczenia.