Publishing House
Proceed to the Publishing House

Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1922

Tusiński Piotr A. , ,

Publisher: KANCELARIA SEJMU, 2019
Page(s): 234
Section:
ISBN/ISSN: 9788376666006

 

Author: Tusiński Piotr A. , ,

Publisher: KANCELARIA SEJMU, 2019

Section:

Page(s): 234

ISBN/ISSN: 9788376666006

Opatrzona bogatą ikonografią książka przedstawia zagadnienia związane z kształtowaniem się polskiego parlamentaryzmu po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą. Autor opisał m.in. proces wyłaniania składu Izby, inaugurację jej obrad, organizację pracy, a także scharakteryzował strukturę klubową Sejmu Ustawodawczego. Fotografie postaci i dokumentów z epoki przybliżają koloryt początków XX w. na ziemiach II RP.