Publishing House
Proceed to the Publishing House

O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych

red. Krzysztof Firlej , red. Mateusz Mierzejewski

Publisher: Scholar Wydawnictwo Naukowe, 2019
Page(s): 168
Section:
ISBN/ISSN: 9788365390660

 

Author: red. Krzysztof Firlej , red. Mateusz Mierzejewski

Publisher: Scholar Wydawnictwo Naukowe, 2019

Section:

Page(s): 168

ISBN/ISSN: 9788365390660

Pisząc o jakości życia, a więc o efektach decyzji jednostek, nie sposób pominąć aspektów pozamaterialnych, które oddziałują na kształtowanie się zachowań ludzkich - kwestie wyznawanego systemu wartości, sposoby spędzania czasu wolnego, warunki mieszkaniowe czy poziom zaspokojenia potrzeb intelektualnych oraz społecznych - to jedynie przykłady niektórych z nich. Badanie jakości życia jest problemem trudnym nie tylko ze względu na złożoność samego zjawiska, lecz także z powodu komplikacji pojawiających się podczas definiowania obszaru tego tematu. Warto jednak pamiętać, że ocena skuteczności działań wynikających z badań społecznych, w tym również z ekonomii, jest formułowana w odniesieniu do przemian, jakie generowane są zarówno w sferze materialnej, jak i pozamaterialnej. Niniejsza praca jest więc próbą zwrócenia uwagi na zależności pozamaterialne wynikające z działalności na płaszczyźnie gospodarczej.

z Wprowadzenia

Ze względu na złożoność tytułowego zagadnienia prezentowana monografia dotyczy wybranych elementów, które wpływają na jakość życia. W poszczególnych rozdziałach uwzględniono m.in. takie problemy, jak: poziom dochodów i ich opodatkowanie, postrzegane i rzeczywiste nierówności społeczne, zależności między pracą zawodową a zadowoleniem z życia, [...] stosunek Polaków do imigrantów, jakość życia osób niepełnosprawnych oraz problem nieefektywnego zarządzania zasobami wody. [...] Pod względem merytorycznym książkę oceniam pozytywnie - jest uporządkowana, logiczna i dostarcza szerokiej wiedzy na temat jakości życia w Polsce.

z recenzji dr hab. inż. Elżbiety J. Szymańskiej, prof. nadzw. SGGW