Publishing House
Proceed to the Publishing House

W poszukiwaniu ukrytego sensu. Myśli i szkice filozoficzne

Andrzej Grzegorczyk

Publisher: Wydawnictwo Academicon, 2018
Page(s): 482
Section:
ISBN/ISSN: 9788362475322

 

Author: Andrzej Grzegorczyk

Publisher: Wydawnictwo Academicon, 2018

Section:

Page(s): 482

ISBN/ISSN: 9788362475322

Wybór publicystycznych i popularnych tekstów prof. Andrzeja Grzegorczyka (1922–2014) – wybitnego filozofa i logika, uczestnika Powstania Warszawskiego. To książka mądrościowa, dotycząca problemów uniwersalnych i ponadczasowych, skupiona na sześciu kręgach tematycznych: etyce myślenia (zasadach racjonalnego myślenia), wierze współczesnych oświeconych, odkrywaniu sensu świata i życia człowieka, jego egzystencjalnej postawie względem losu, który mu przypada w udziale, etyce współczucia oraz wyzwaniach moralnych współczesności. Tom uzupełniają wybrane eseje literackie, polemiki, wspomnienia i wiersze.

Myśl logicznie, myśl poważnie, nie używaj przemocy! – to trzy podstawowe kanony filozofii Andrzeja Grzegorczyka. Podkreślał, że myślenie, które nie jest wsparte zasadami logiki, zawsze prowadzić będzie na manowce. Logikę traktował jako „najlepszego kontrolera” poprawnego myślenia.

Myślenie logiczne – jego zdaniem – jest myśleniem poważnym, niebędącym jedynie mechaniczną grą formuł, ale takim, którego przedmiotem są kwestie zasadnicze, istotne, a nie jedynie powierzchowne.