Publishing House
Proceed to the Publishing House

Zrozumieć przeszłość. Dzieje Horodyszcza od czasów najdawniejszych do 1944 roku

Dariusz Tarasiuk

Publisher: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2019
Page(s): 207
Section:
ISBN/ISSN: 9788322792612
Paper edition

34,00 PLN 30,60 PLN

In Stock

 

Author: Dariusz Tarasiuk

Publisher: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2019

Section:

Page(s): 207

ISBN/ISSN: 9788322792612

Ostatnie lata przyniosły znaczący wzrost zainteresowania przeszłością lokalnych społeczności. Coraz więcej osób poszukuje odpowiedzi na pytania: Kim byli moi przodkowie? Jak wyglądało ich życie? Niniejsza monografia wpisuje się w ten nurt zainteresowań badawczych. Jej celem jest prezentacja dziejów wsi Horodyszcze, dawnej osady i miasteczka, leżącej na Południowym Podlasiu, w okresie od pojawienia się pierwszych informacji o niej w źródłach historycznych do zakończenia II wojny światowej na tych terenach, czyli do roku 1944.

Praca koncentruje się na dziejach miejscowości Horodyszcze, ale w niektórych uzasadnionych sytuacjach opisuje również w szerszym zakresie zagadnienia związane z okolicznymi miejscowościami, np. losy dóbr Horodysko-rossoskich, czy tez innymi wsiami należącymi do parafii greckokatolickiej w Horodyszczu i parafii rzymskokatolickiej w Rossoczu i Wisznicach.

Ze Wstępu