Publishing House
Proceed to the Publishing House

Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej, t. 2

red. Agnieszka Gronek , red. Alicja Z. Nowak

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2019
Page(s): 331
Section:
ISBN/ISSN: 9788381380713
Paper edition

36,20 PLN 32,58 PLN

In Stock

 

Author: red. Agnieszka Gronek , red. Alicja Z. Nowak

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2019

Section:

Page(s): 331

ISBN/ISSN: 9788381380713

Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej, przygotowane z inicjatywy pracowników Katedry Ukrainoznawstwa na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukazują aktualne badania nad dziedzictwem kulturowym chrześcijańskich Kościołów wschodnich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Po raz kolejny mamy okazję do zapoznania się z pracami naukowców z ośrodków polskich i zagranicznych na temat cerkiewnej spuścizny duchowej, literackiej i artystycznej. Dzięki nim możemy przenieść się myślami do czasów, gdy nasz kraj był organizmem wieloetnicznym, wielonarodowym i wielokulturowym, co uczyło jego obywateli szacunku dla odmienności religijnych i ideowych.