Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Absolwenci państwowych męskich szkół średnich ogólnokształcących we Lwowie w latach 1919-1939

Grzegorz Siudut

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2019
Stron: 554
Bibliotheca Iagellonica Fontes et Studia, 35
Dział:
ISBN/ISSN: 9788381380089

 

Autor: Grzegorz Siudut

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2019

Bibliotheca Iagellonica Fontes et Studia, 35

Dział:

Stron: 554

ISBN/ISSN: 9788381380089

W kolejnym tomie serii Bibliotheca Iagiellonica. Fontes et Studia przedstawiamy opracowanie dotyczące szkolnictwa średniego ogólnokształcącego we Lwowie w latach 1919-1939. Na podstawie bogatego zasobu archiwalnego prezentuje ono warunki kształcenia, bazę materialną, kadrę pedagogiczną i potencjał związane z tą częścią lwowskiej oświaty. Autor rekonstruuje i charakteryzuje społeczność absolwentów na tle sytuacji narodowo-społecznej Lwowa i Małopolski Wschodniej. Przybliża także problem awansu społecznego młodzieży dzięki edukacji, opisując transformację ustroju szkolnego oraz losy szkół i uczniów. Szczegółowemu omówieniu poddano pochodzenie geografczne absolwentów, strukturę ich miejsc zamieszkania podczas nauki i problematykę nadzoru szkolnego. Przedstawiono również koszty kształcenia, w tym system opłat administracyjnych, a także system stypendialny i tematykę pomocy materialnej udzielanej absolwentom.

Przedkładane studium kolejny raz potwierdza istotną rolę, jaką odgrywał Lwów jako ośrodek edukacji w rozwoju społeczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej.