Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Studia nad ceramiką czarnopokostowaną z wykopalisk w Nikonion. Dystrybucja naczyń czarnopokostowanych w ośrodkach greckich

Inga Głuszek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2018
Stron: 308
Dział:
ISBN: 9788323140658
 
 
 

 

Inga Głuszek

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2018

Dział:

Stron: 308

ISBN: 9788323140658

Nikonion, usytuowane w północno-zachodniej części Morza Czarnego, znajdowało się w pobliżu Olbii, największego ośrodka greckiego w regionie, oraz Tyras, kolonii założonej w tym samym lub nieco późniejszym czasie co Nikonion. Miasto to ulegało takim samym wpływom i przemianom jak pozostałe ośrodki w tej strefie, jednak decydujące znaczenie dla jego rozwoju miała wyjątkowa lokalizacja.       

Opracowanie dotyczy analizy typologicznej i chronologicznej zespołu ceramiki czarnopokostowanej odkrytej podczas badań wykopaliskowych na stanowisku w Nikonion. Badany zespół składa się z grupy naczyń pochodzących z attyckich warsztatów garncarskich oraz znacznie mniej licznego zespołu naczyń, które zostały wyprodukowane poza Atenami. Znaleziska ceramiki czarnopokostowanej datowane są od schyłku VI w. p.n.e. do II w. p.n.e. i prezentują różnorodny repertuar form, zarówno pokrytych czarnym pokostem, jak i zdobionych ornamentem wyciskanym za pomocą stempli. Przeprowadzona analiza ukazuje rozwój i natężenie dystrybucji naczyń stołowych importowanych z Aten i innych ośrodków greckich w Nikonion w okresie klasycznym i hellenistycznym.