Publishing House
Proceed to the Publishing House

Słownik współczesnej kultury krajów języka niemieckiego, t. 1

red. Krzysztof Ruchniewicz, red. Mark Zybura

Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2019
Page(s): 440
Section:
ISBN: 9788365988195
 
 
 

 

Słownik współczesnej kultury krajów języka niemieckiego zasługuje na szczególną uwagę oraz zdecydowaną pochwałę. Pomyślany, przygotowany i opracowany pod czujnym okiem badawczym dwu wybitnych i doświadczonych znawców przedmiotu tom stanowi pierwsze w piśmiennictwie polskim zbiorowe opracowanie leksykogra?czne wielkiego obszaru (szeroko pojętych!) zachowań, instytucji oraz aktywności kulturowych w krajach niemieckiego obszaru językowego po 1945 r. prof. dr hab. Hubert Orłowski