Publishing House
Proceed to the Publishing House

Jan Filoponos. Komentarz do arystotelesowego O duszy II, 1-5 (Pseudo-) Symplicjusz. Komentarz do arystotelesowego O duszy II, 1-5

Filoponos Jan Symplicjusz (Pseudo-)

Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego Wydawnictwo, 2018
Page(s): 220
Section:
ISBN: 9788380904422

 

Książka zawiera przekład dwóch tekstów, będących objaśnieniami do pierwszych pięciu rozdziałów drugiej księgi traktatu Arystotelesa zatytułowanego O duszy. Komentarze – autorstwa starożytnych filozofów Jana Filoponosa i (Pseudo-)Symplicjusza – stanowią podstawowe i niezwykle cenne źródło wiedzy o filozofii duszy (w sensie duszy wcielonej) w okresie późnego neoplatonizmu.