Publishing House
Proceed to the Publishing House

Przegląd tomistyczny. Filozofia, teologia, kultura duchowa średniowiecza XXIII 2017

red. Bogusław Kochaniewicz

Publisher: W drodze, 2019
Page(s): 392
Section:
ISBN/ISSN: 08600015
Paper edition

60,00 PLN 54,00 PLN

In Stock

 

Author: red. Bogusław Kochaniewicz

Publisher: W drodze, 2019

Section:

Page(s): 392

ISBN/ISSN: 08600015

Kolejny numer rocznika naukowego wydawanego przez Instytut Tomistyczny w Warszawie. W tym tomie, jak zwykle, znaleźć można studia historyczne, edycje i tłumaczenia, jak również rozprawy poświęcone filozofii i teologii, a zwłaszcza myśli św. Tomasza z Akwinu. Wspominamy także śp. prof. Władysława Seńkę – wybitnego historyka filozofii, mediewistę i tłumacza, który był też jednym ze współzałożycieli naszego czasopisma.