Publishing House
Proceed to the Publishing House

Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019

red. Agnieszka Nitszke , red. Janusz Józef Węc

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2019
Page(s): 428
Section:
ISBN/ISSN: 9788381380881
Paper edition

38,00 PLN 34,20 PLN

In Stock

 

Author: red. Agnieszka Nitszke , red. Janusz Józef Węc

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2019

Section:

Page(s): 428

ISBN/ISSN: 9788381380881

„W pracy uwagę zwraca przede wszystkim aktualność poruszanej tematyki
związanej z istotnymi aspektami funkcjonowania Parlamentu Europejskiego
VIII kadencji. Jedynie dla przykładu wymienić można wpływ Parlamentu
Europejskiego na ustrój Unii Europejskiej, reprezentację interesów narodowych
w Parlamencie czy też jego rolę w kreowaniu aksjologii Unii Europejskiej.
Nie mniejsze znaczenie przypisać wypadnie wpływowi Parlamentu
Europejskiego VIII kadencji na kształtowanie wybranych polityk sektorowych
Unii Europejskiej, a także badaniom efektywności PE w ujęciu ilościowym
i jakościowym. Kompleksowość recenzowanej publikacji staje się jej
wyróżnikiem na polskim rynku wydawniczym, a przez to zasługuje na uwagę.
(…) Recenzowaną pracę wyróżnia także podejście interdyscyplinarne, co
pozwala spojrzeć na przedmiot badania z różnych perspektyw naukowych.
Znajdujemy tutaj bowiem wysokiej jakości teksty natury m.in. politologicznej,
prawnej czy socjologicznej”.
Z recenzji dr. hab. Marka Świstaka