Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Dydaktyczny słownik tematyczny rosyjsko-polskich paraleli leksykalnych. Leksyka kulinarna

Michał Kozdra , Volodymyr Dubichynskyi

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2019
Stron: 202
Dział:
ISBN/ISSN: 9788323539247

 

Autor: Michał Kozdra , Volodymyr Dubichynskyi

Wydawnictwo: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2019

Dział:

Stron: 202

ISBN/ISSN: 9788323539247

Dydaktyczny słownik tematyczny rosyjsko-polskich paraleli leksykalnych to innowacyjny słownik tematyczny z zakresu słownictwa kulinarnego opisujący pełne, niepełne i pozorne paralele leksykalne języka rosyjskiego i polskiego, to znaczy podobne graficznie/fonetycznie słowa z pełnym lub częściowym pokrywaniem się znaczeń albo całkowicie różne znaczeniowo. Słownik ma charakter dydaktyczny i skierowany jest przede wszystkim do osób uczących się języka rosyjskiego i polskiego na różnych poziomach. Tematyczny układ haseł oraz zbiór przykładowych ćwiczeń ułatwiają pracę ze słownikiem z nauczycielem lub samodzielnie.

******

The Learner's Thematic Dictionary of Russian-Polish Lexical Parallels is an innovative thematic dictionary containing culinary vocabulary and describing full, partial, and false lexical parallels of the Russian and the Polish language, i.e. words that are similar visually/phonetically, with full or partial correspondence of meanings or with completely different meanings. The dictionary has a didactic character and is addressed primarily to people learning Russian and Polish at various levels. The thematic arrangement of entries and the set of example exercises make it easier to work with a teacher or individually.