Publishing House
Proceed to the Publishing House

Specjalne potrzeby edukacyjne. Identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne

red. Beata Pituła , red. Jerzy Wolny

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2019
Page(s): 256
Section:
ISBN/ISSN: 9788376389783
Paper edition

28,00 PLN 25,20 PLN

In Stock

 

Author: red. Beata Pituła , red. Jerzy Wolny

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2019

Section:

Page(s): 256

ISBN/ISSN: 9788376389783

Problem specjalnych potrzeb wydaje się nieustannie interesujący pod
względem rozwoju teorii, jest on też ważny praktycznie. W drugim
przypadku istotna jest zwiększająca się liczba uczniów ze specjalnymi
potrzebami (...) oraz zachodzące przemiany edukacyjne. W ich przypadku
na szczególna ̨ uwagę teoretyków zasługuje rozwój edukacji
włączającej i związana z nim zmiana postrzegania i rozwiązywania
specjalnych potrzeb edukacyjnych.
Z tych powodów uważam (… ) publikowany tom za wartościowy
poznawczo, a zarazem ważny dla praktyki edukacyjnej. Walorem
książki jest zróżnicowane podejście do specjalnych potrzeb, ponieważ
autorami poszczególnych rozdziałów są nie tylko pedagodzy, ale
także przedstawiciele innych dyscyplin naukowych. Dodatkową
zaletą opracowania jest zderzenie poglądów teoretyków i praktyków,
prezentujących nierzadko odmienne podejścia oraz zwracających
uwagę na odmienne problemy.
Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Zenona Gajdzicy


Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jest lepszą szkołą
dla wszystkich.
Bengt Lindqvist
Specjalny Sprawozdawca Narodów Zjednoczonych
ds. Standardowych Zasad Wyrównywania Szans