Publishing House
Proceed to the Publishing House

Twierdza Toruń. Stan w latach dwudziestych XX wieku. Dokumenty

Giętkowski Mirosław , Karpus Zbigniew , Rezmer Waldemar

Publisher: Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2018
Page(s): 230
Section:
ISBN/ISSN: 9788380198470

 

Author: Giętkowski Mirosław , Karpus Zbigniew , Rezmer Waldemar

Publisher: Adam Marszałek. Wydawnictwo, 2018

Section:

Page(s): 230

ISBN/ISSN: 9788380198470

Toruń z racji swojego położenia geograficznego, od początku swojego istnienia, niezależnie w granicach którego państwa się znajdował, pełnił rolę warowni nadgranicznej. Rola Torunia wzrosła po wcieleniu go do państwa pruskiego, kiedy to stał się ważną twierdzą przy granicy z Rosją. W roku 1872, po zwycięskiej dla Prus wojnie z Francją, w przewidywaniu konfliktu z Rosją, Cesarski Niemiecki Sztab Generalny podjął decyzję o założeniu twierdzy pierścieniowej. W momencie przejmowania twierdzy przez władze polskie, najbardziej wartościowe elementy wyposażenia twierdzy zostały zdemontowane i wywiezione przez wojska niemieckie. Opis historii tworzenia nowoczesnej twierdzy pierścieniowej w Toruniu, jej rola, znaczenie, wyposażenie w latach 1872–1939 to treść książki.