Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Armia rosyjska w Królestwie Polskim w latach 1815-1856

Mariusz Kulik

Wydawnictwo: Instytut Historii PAN, 2019
Stron: 374
Dział:
ISBN/ISSN: 9788365880567

 

Autor: Mariusz Kulik

Wydawnictwo: Instytut Historii PAN, 2019

Dział:

Stron: 374

ISBN/ISSN: 9788365880567

Książka przedstawia obecność i rolę armii rosyjskiej w Króle­stwie Polskim w latach 1815–1856. Na podstawie szerokiej kwerendy źródłowej scharakteryzowano jej strukturę, liczebność, skład osobowy, politykę kadrową, wyszkolenie, dyslokację, zaopa­trzenie itp. Ukazano proces stopniowego włączania Królestwa Polskiego w struktury administracyjne i wojskowe Cesarstwa Rosyjskiego, rozpoczęty przed wybuchem powstania listopado­wego i kontynuowany w późniejszym okresie. Oprócz zagadnień stricte wojskowych przedstawiono także życie rosyjskich żołnie­rzy poza czasem służbowym oraz ich relacje z polskim społe­czeństwem (szczególnie kwestię małżeństw z Polkami). Opisano też losy byłych wojskowych po przejściu w stan dymisji, kiedy zasilali szeregi administracji państwowej i szkolnictwa w Królestwie Polskim.