Publishing House
Proceed to the Publishing House

Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej na przykładzie języka obcego

Iwona Janowska

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2019
Page(s): 240
Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka, 17
Section:
ISBN/ISSN: 9788376389233
Paper edition

32,00 PLN 28,80 PLN

In Stock

 

Author: Iwona Janowska

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2019

Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka, 17

Section:

Page(s): 240

ISBN/ISSN: 9788376389233

Bezsprzecznym atutem recenzowanej publikacji jest autorskie spojrzenie Iwony Janowskiej na analizowany problem wypowiedzi ustnej. Opierając się na solidnych osiągnięciach językoznawstwa stosowanego i glottodydaktyki, Autorka nie ogranicza się tylko do referowania ich założeń. To, co najbardziej wartościowe w ocenianej książce, to cały repertuar autorskich sposobów, technik i narzędzi, jakie Janowska proponuje nauczycielowi języka obcego, by mógł i umiał projektować proces dydaktyczny oraz oceniać postępy swoich uczniów w sposób operacyjny, celowy i na miarę wyzwań współczesnych czasów bez względu na to, jakiego języka obcego naucza, na jakim poziomie i w jakim kontekście edukacyjnym.

z recenzji prof. dr hab. Magdaleny Sowy