Publishing House
Proceed to the Publishing House

Porozbiorowe migracje w literaturze późnego oświecenia. Studia nad wybranymi tekstami

Marek Nalepa

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2018
Page(s): 352
Section:
ISBN: 9788379965700
 
 
 

 

Marek Nalepa

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2018

Section:

Page(s): 352

ISBN: 9788379965700

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

„Oto mój dom ubogi". Powroty Polaków na prowincję po 1793 roku        

1.     Melancholia i nostalgia galicyjska, czyli stanisławowskie potyczki z prowincją   

2.     Wybór czy konieczność?

3.     Prowincjo, „ty jesteś jak zdrowie"!

4.     „Mama z błogosławieństwem czeka mię na progu..."

5.     „Daremne projekta"

6.     Sarmaccy rozbitkowie

7.     Pomiędzy deklaracją a modą

8.     Literacki „głos z Litwy"

 

Listy Hugona Kołłątaja do księgarza i wydawcy krakowskiego Jana Maja ze stycznia i lutego 1807 roku

 

1.     Historia znajomości

2.     Trudny powrót na Wołyń

3.     Korespondencja - dziennik

4.     Ponowne aresztowanie

5.     Droga na Północ

6.     Jakobin i rosyjscy prominenci

7.     „Zabawy" literackie

8.     Nil desperandum

Księdza Hugona Kołłątaja listy pisane w czasie uwięzienia w roku 1807

Zasady wydania

 

Granice obcości. Ku przestrzeni wykorzenienia i niewoli

 

Hugona Kołłątaja i Juliana Ursyna Niemcewicza relacje z podróży przez miasta i mia­steczka wołyńskie

 

1.     Dwa obrazy Wołynia

2.     Poczta wołyńska

3.     Zimowa peregrynacja .jakobina"

4.     Kresowe reminiscencje historyczne

5.     Podróże w stylu sentymentalnym i romantycznym

 

Rok 1812 we wspomnieniach Kazimierza Brodzińskiego

 

1.     Kilka uwag o „dzienniczku" wojskowym Kazimierza Brodzińskiego 

2.     Bellona i Muzy (1809-1813)

3.     „Acherontu smutne urwiska"

4.     O polskim Cyncynacie, który nie powrócił do rodzinnej wioski

5.     „Piękna mara senna"

 

„O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju!...". Ucieczka jezuitów połockich przed wojskami napoleońskimi w 1812 roku w poetyckiej relacji Jana Mihanowicza SJ

 

Wyimki z biografii jezuitów białoruskich

 

1.     „Radość" i „troska" - ucieczka - rok 1812

2.     „Radość" - wskrzeszenie - rok 1814

3.     „Troska" - wypędzenie - rok 1820

 

Polityczne konteksty dramatu Józefa Morelowskiego pt. Józef

 

1.     Amfion w jezuickiej sutannie

2.     Wołyński Rzymianin

3.     Rosyjski faraon

Józef Morelowski, Józef. Drama w pięciu aktach

Zasady wydania

 

Bibliografia

 

Nota edytorska

 

Spis ilustracji

 

Indeks osób