Publishing House
Proceed to the Publishing House

Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941

Dmitriy Panto, Wojciech Łukaszun

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 2018
Page(s): 139
Section:
ISBN: 9788365957061
 
 
 

 

Dmitriy Panto, Wojciech Łukaszun

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, 2018

Section:

Page(s): 139

ISBN: 9788365957061

,,Sowiecki system okupacyjny – oprócz terroru – w dużym stopniu opierał się na działaniach określanych mianem sowietyzacji. Ważnym elementem kreującym nową rzeczywistość była propaganda. Do jej podstawowych narzędzi należała fotografia, którą rozpowszechniano w gazetach, czasopismach oraz na ulotkach. [...]Głównym kierunkiem działania propagandy sowieckiej było stworzenie negatywnego obrazu przedwojennej Polski i zaszczepienie tej wizji miejscowej ludności.” – Ze wstępu