Publishing House
Proceed to the Publishing House

Politeja 2018, nr 53

red. Bogdan Szlachta

Księgarnia Akademicka, 2018
Politeja;
Page(s): 432
Section:
ISBN: POL53
 
 
 

 

red. Bogdan Szlachta

Księgarnia Akademicka, 2018

Politeja;

Section:

Page(s): 432

ISBN: POL53

"Politeja" jest pismem naukowym Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie publikującym artykuły naukowe z dziedziny szeroko pojętych nauk politycznych, stosunków międzynarodowych oraz kulturoznawstwa.